Alpine Tours | www.alpine-tours.com

Rezervarea oricăruia dintre programele Alpine-Tours sau a serviciilor de ghidaj derulate de SC Alpintour Consulting SRL, denumită în continuare Alpine Tours sau alpine-tours.com și a ghizilor săi colaboratori, este condiționată de acceptarea prealabilă a acestor termeni și condiții generale de utilizare („Termeni și Condiții”). Alpine Tours poate modifica Termenii și Condițiile în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

SERVICII FURNIZATE DE ALPINE TOURS

Alpine Tours facilitează persoanelor fizice, grupurilor de persoane fizice sau clienților corporativi rezervarea unuia sau mai multor ghizi prin intermediul site-ului web, a e-mailului și a conturilor de social media. Accentul este pus pe sprijinirea găsirii și facilitarea rezervării de Ghizi independenți pentru activități de recreere în aer liber sau de aventură („Programe”) prin intermediul unui set de întrebări în vederea structurării sau personalizării serviciilor.

Pentru a putea rezerva și pentru a putea rezerva o dată cu ghidul, clientul va trebui să confirme o plată în avans de 50% din prețul total al programului în contul specificat de Alpine Tours. Restul plății va fi achitat de către client cu 1 săptămână înainte de începerea programului.

Pe baza Contractului de ghidare, clientul va avea posibilitatea de a anula programul în conformitate cu schema detaliată mai jos.

  • Rambursarea de 100% din suma plătită până la acea dată de către client dacă anularea este notificată în scris prin e-mail către Alpine Tours cu până la 40 de zile înainte de prima zi a programului (mai puțin comisioanele de transfer bancar și eventualele cheltuieli nerambursabile pe care ghidul le-a plătit pentru organizarea excursiei, care vor fi detaliate de către ghid);
  • Rambursarea a 50% din suma plătită până la acea dată de către client dacă anularea este notificată în scris prin e-mail către Alpine Tours până la 14 zile înainte de prima zi a Programului (minus taxele de transfer bancar, 10% din taxa de administrare Alpine Tours și eventualele cheltuieli nerambursabile pe care ghidul le-a plătit pentru a organiza Programul, care vor fi detaliate de către ghid); Excepție face cazul în care activitățile montane solicitate de client sunt restricționate pentru acel teritoriu specificat (țară, regiune, district etc.) din motive de sănătate legate de COVID-19.
  • Nici o rambursare în cazul în care anularea este notificată în scris prin e-mail către Alpine Tours (sau către ghid) în mai puțin de 14 zile înainte de prima zi a Programului;

 

În cazul în care vremea nefavorabilă sau condițiile nepotrivite îl obligă pe ghid să anuleze programul, acesta va:

a) va propune o activitate similară într-un alt loc unde condițiile sunt mai bune, sau

b) va propune amânarea activității până la o dată ulterioară, sau

c) va anula.

În cazul în care refuzați opțiunea a) sau b), se va aplica politica de anulare. Vă rugăm să rețineți, totuși, că apelul de anulare a unui program rezervat din cauza vremii nefavorabile poate fi făcut doar de către ghid (nu de către client). În circumstanțe excepționale, ghidul ar putea, totuși, să decidă, la discreția sa, să ramburseze clientul (minus taxa de serviciu nereturnabilă de 10% Alpine Tours).

Prin rezervarea unuia dintre programe, clientul recunoaște și acceptă faptul că următoarele taxe nu sunt rambursabile în cadrul schemelor prezentate mai sus:

  • Taxa de administrare: 10% din prețul total al programului.
  • Eventualele cheltuieli nerambursabile pe care ghidul le-a plătit pentru a organiza turul (cazare, cheltuieli administrative, salarii, portari, mâncare etc.) vor fi definite de ghid în momentul solicitării de anulare de către client.
  • Comisioanele de transfer bancar: comisioanele de transfer bancar internațional sau național, în monedă locală sau străină.
  • Orice altă taxă care a fost menționată în mod clar clientului ca fiind nerambursabilă înainte ca acesta să facă rezervarea.

În plus, în cazul în care rezervarea este efectuată cu cel puțin 30 de zile înainte de data de start a programului, clientul va avea la dispoziție o perioadă de 48 de ore după rezervare, în care va avea dreptul să anuleze și să primească o rambursare integrală (cu excepția taxelor de transfer bancar).

Pentru a garanta posibilitatea unei rambursări integrale, ghidul va aștepta 48 de ore de la rezervare pentru a efectua orice cheltuieli nerambursabile legate de excursie.

OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Clientul trebuie să ofere date veridice atunci când solicită serviciile unui ghid.

Numai clienții care au vârsta necesară în conformitate cu reglementările legale care le sunt aplicabile pot solicita facilitarea rezervării unui ghid montan. În cazuri individuale, Alpine Tours poate solicita clientului să facă dovada datei de naștere.

Clientul este singurul responsabil pentru a se asigura că documentele sale de călătorie, inclusiv pașapoartele și vizele, sunt în regulă pentru Programul pe care intenționează să îl rezerve. Pentru cerințele privind pașapoartele și vizele, clientul trebuie să consulte ambasada sau consulatul relevant pentru informații.

Clientul este, de asemenea, singurul responsabil pentru a se asigura că este sănătos, suficient de apt fizic și cu un nivel adecvat de competență pentru a finaliza programul pe care intenționează să îl rezerve.

Clientul trebuie să fie conștient de faptul că are nevoie de echipamentul adecvat și necesar (definit în coordonare cu ghidul) pentru un program, având în vedere riscurile potențiale la care se expune (schimbări bruște ale vremii, căderi de pietre, prăpastii, crevase, avalanșe etc.).

Clientul trebuie să notifice Alpine Tours cu privire la orice anulare a unui contract de ghidare la încheierea programului, indiferent cine a anulat contractul de ghidare (utilizatorul sau ghidul).

EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

Ghidul este singurul și exclusiv responsabil pentru pregătirea și derularea corespunzătoare a Programului. Rolul Alpine Tours se limitează la facilitarea rezervării de către client a ghidului prin intermediul Site-ului, e-mailului, platformelor de social media sau prin telefon.

Alpine Tours nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește executarea corectă a Contractului de ghidare și nici în ceea ce privește actele, omisiunile, erorile, declarațiile, garanțiile, încălcările sau neglijența oricărui ghid sau pentru orice vătămare corporală, deces, daune materiale sau alte daune sau cheltuieli care rezultă din interacțiunile pe care clientul le va avea cu ghidul și din Contractul de ghidare. Alpine Tours nu va avea nicio răspundere în caz de întârzieri, anulări, greve, forță majoră sau alte cauze independente de controlul său direct.

PROTECȚIA DATELOR

În cazul în care dorește să utilizeze serviciile oferite de ghizi, clientului i se poate cere să furnizeze unele date cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, data nașterii, limba și o copie a cărții de identitate, precum și alte date, oricare ar fi acestea, necesare pentru furnizarea serviciului, cum ar fi preferințele și cerințele specifice legate de Program.

Alpine Tours se va abține de la divulgarea, vânzarea, închirierea sau schimbul de date cu caracter personal către orice companie sau entitate, alta decât o companie sau entitate afiliată la Alpine Tours, fără acordul prealabil explicit al clientului.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, clientul poate primi informații sau poate solicita modificarea datelor sale personale care sunt prelucrate de Alpine Tours, trimițând un e-mail la info@alpine-tours.com .

Data ultimei modificări a Termenilor și Condițiilor: 7 decembrie 2020